موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)

چه کنیم تا محبوب شویم؟!

روایاتی برای محبوبیت بین مردم؛ خواندن، نوشتن (مخصوصا روی پوست آهو) و همراه داشتن بعضی سوره ها از جمله سوره زمر، سوره زخرف، سوره جاثیه، سوره احقاف در جهت ایجاد محبوبیت

چه کنیم تا محبوب شویم؟!

روایاتی که برای محبوبیت بین مردم وارد شده چنین است:

  • 1- روایت است از امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: هر کس سوره زخرف را بنویسد و با خود داشته باشد از شر هر حاکم و پادشاهی در امان خواهد بود و نزد مردم از محبوبیت برخوردار می شود. (الامان من اخطار الاسفار و الازمان، صفحه 89)
  • 2- از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) منقول است: هر کس سوره جاثیه را بنویسد و برگردن آویزد از حمله هر حاکم و سلطان ستمگری در امان خواهد ماند و نزد مردم با هیبت و شکوه و محبوب و آبرومند خواهد بود و این عنایتی است که از جانب خداوند است. (البرهان، ذیل تفسیر سوره)
  • 3- از امام صادق علیه السلام روایت شده: اگر سوره احقاف را بنویسند و با آب زمزم بشویند و آن را بنوشند موجب محبوبیت نزد مردم خواهد شد و به حرفهای او گوش می دهند. (البرهان، ذیل تفسیر سوره)
  • 4- امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد. (ثواب الاعمال، صفحه 117)
  • 5- در کتاب قرآن درمانی روحی و جسمی صفحه 250 آمده: جهت تحبیب دو رکعت نماز گذارد و در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیه هفت سوره ممتحنه را بخواند. و پس از سلام ابتدا هفت مرتبه بگوید: «اللهم لیّن قلب فلان بن فلان کما لینت الحدید لداود» و بعد سیصد مرتبه بگوید: «یا حبیب المدبرین حبب محبتی علی قلب فلان بن فلان
  • 6- در صفحه 285 کتاب قرآن درمانی روحی و جسمی، حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که: «مداومت در خواندن این سوره باعث افزایش روزی و امنیت و محبوبیت در بین مردم می شود».
  • 7- در صفحه 172 کتاب خواص قرآن آمده: هر کس هفتمین آیه سوره ممتحنه را روز جمعه بعد از نماز بر صفحه نقره با نیت خالص و توجه به خدا و معنیِ آن نقش کند و با خود دارد محبوب همه قلوب گردد. اگر در میان دوکس عداوت باشد، چون این صفحه را به نام آن دو نقش کنند عداوت آنها زایل گردد.
  • 8- در صفحه 173 کتاب خواص قرآن نیز روایت دیگری با همین خاصیت آمده که: هرکس با ایمان سوره جمعه را به جهت موافقت زن و شوهر پنج بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنیِ آن بخواند، الفت و مهربانی حاصل شود.
  • 9- در کتاب خواص قرآن صفحه 45 از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: اگر کسی با ایمان، سوره مبارکه نساء را به جهت موافقت زن و شوهر، با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند، مقصود حاصل شود و زن و شوهر به هم مهربان شوند.
  • 10- در روایات آمده که هرکس با ایمان این آیه [آیات 62 و 63 سوره انفال] را در روز جمعه اول ماه رمضان، مابین نماز ظهر و عصر در وقتی که با طهارت باشد، بر سه قطعه از پارچه بنویسد: یکی سبز، یکی زرد و دیگری سرخ، و آنها را با خود دارد؛ هرکس او را ببیند دوست گردد و منقاد او شود و از ظلم ستمکاران و شر شیطان محفوظ بماند.( خواص قرآن،ص85).

 

دو نکته مهم:

یک: با وجود عمل به هریک از روایات فوقف وقتی اثر و خاصیت مورد نظر ایجاد می شود که باور شخص قوی باشد و در کنار آن خواست و مشیت الهی بر آن صورت پذیرد. لذا تا وقتی مصلحت الهی تعلق به چیزی نگیرد آن امر نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

دو: گاهی، اختلافاتی که بین اشخاص مخصوصا زن و شوهر پیش می آید؛ بخاطر سحر یا طلسم یا به اصطلاح امروزی، دعایی باشد که برایش گرفته اند. در این موارد تهیه سوره زمر روی پوست آهو بسیار کارساز است که علاوه بر آن، همراه داشتن حرز امام جواد (علیه السلام) یا دعای دفع سحر یا حرز امیرالمومنین (علیه السلام) می تواند مانع و دفع کننده این مشکل احتمالی نیز باشد.

Big news weekly newsletter
Big news weekly newsletter
Get a helpful email every week by subscribing to our newsletter!
You can cancel your membership at any time!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 3 =