موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)

سه مصداق واضح خرافه پرستی درغرب

سه مصداق واضح خرافه پرستی درغرب

1)
اینکه انسان اعتقاد پیدا کند به اینکه در ماوراء خبری نیست – همان طور که غرب به این سمت رفته است . از بزرگترین مصادیق خرافه پرستی است زیرا احتمال وجود عالم ماوراء برای اعتقاد پیدا نکردن به این اعتقاد در عدم وجود عالم ماوراء کافی است
2)
غرب که قائل به رسیدن به کمال مادی اجتماعی است لابد از این است که کمال مادی بعضی از افراد را منحدم کند. دراین حال دادن وعده نام نیک و ماندن در صفحه تاریخ برای این انسان های محروم از بزرگترین خرافه های غرب است زیرا چه حیات و چه عزتی بعد از مرگ برای این افراد خواهد بود
3)
این که کمال اجتماع کمال فرد است این حرف فقط زمانی است که کمال فرد بر کمال اجتماع منطبق باشد
Big news weekly newsletter
Big news weekly newsletter
Get a helpful email every week by subscribing to our newsletter!
You can cancel your membership at any time!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 12 =