موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)

توضیح بیشتر از حرز امام جواد

حرز امام جواد یک یا دو خط است، اینی را که در تصاویر نشان چه حرزی است؟ اگر فقط حرز امام جواد بخواهیم و نه هیچ چیز دیگر، امکان تهیه آن هست؟

پاسخ:

این حرزی که موسسه تولید میکند حرز بلند و اصلی  حضرت جواد است

ان حرزی که شما میفرمایید حرز کوتاه امام جواد است

Big news weekly newsletter
Big news weekly newsletter
Get a helpful email every week by subscribing to our newsletter!
You can cancel your membership at any time!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 3 =