موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)
مرور برچسب

حرز اصلی امام جواد

احراز امام جواد (ع)

احراز امام جواد (ع) نکته قابل توجهی که لازم به ذکر است این است که برای حرز امام جواد (ع) دو حرز نقل شده است. حرز امام جواد (ع)؛ حرز اول حرز اصلی آن حضرت که از زمان های قدیم بین شیعیان مشهور بوده است و دارای اثرات خاص است همین حرزی است…
ادامه مطلب ...

توضیح بیشتر از حرز امام جواد

حرز امام جواد یک یا دو خط است، اینی را که در تصاویر نشان چه حرزی است؟ اگر فقط حرز امام جواد بخواهیم و نه هیچ چیز دیگر، امکان تهیه آن هست؟ پاسخ: این حرزی که موسسه تولید میکند حرز بلند و اصلی  حضرت جواد است ان حرزی که شما میفرمایید…
ادامه مطلب ...