موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)
مرور رده مطالب

کلمات علما در باب خرافه پرستی

راه حل قرآن

راه حل قرآن در برابر خرافات: قرآن دستور می دهد که آنچه خدا (مبدا هستی) نازل کرده است حق است و باید پیروی کرد چرا که او علم کامل به حقیقت (صحیح قسم اول) او علم کامل به آثار و حقیقت اعمال (صحیح در قسم دوم) دارد . پس بهترین راه تمسک…
ادامه مطلب ...

سه مصداق واضح خرافه پرستی درغرب

1) اینکه انسان اعتقاد پیدا کند به اینکه در ماوراء خبری نیست – همان طور که غرب به این سمت رفته است . از بزرگترین مصادیق خرافه پرستی است زیرا احتمال وجود عالم ماوراء برای اعتقاد پیدا نکردن به این اعتقاد در عدم وجود عالم ماوراء کافی است 2)…
ادامه مطلب ...

علت موفق نبودن علما در محو خرافه

علت موفق نبودن علما در محو خرافه با تلاش فراوان علما و دانشمندان هنوز خرافه در شرق و غرب عالم رواج دارد زیرا از طرفی اکثریت انسان ها در آراء نظری و حقایق اعتقادی مجبور به تقلیداند و از سوی دیگر از احساسات و عواطف انسان هم خالی…
ادامه مطلب ...

علل گرایش به خرافه

علل گرایش به خرافه : انسان به اقتضای فطرش که اجازه نمی دهد از چیزی بدون دلیل و بدون علم پیروی کند، حاضر نیست خود را تسلیم آراء خرافی کند. اما عواطف درونی را احساسات باطنی او که بیشتر و عمده اش خوف و رجاء است همواره خیال او را تحریک…
ادامه مطلب ...