موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)
مرور رده

خواص و آثار

خواص و آثار حرز امام جواد (ع)

الف) دفع بلا؛
در بین ادعیه و احراز، مشهور ترین حرز برای دفع بلا، حرز امام جواد ( علیه السلام) است.

دورشدن نگاه و زبان سوء دشمنان و ستمگران
دفع شر مردم و سلاطین، شیاطین، جنیان و غولان
حفظ از فریب و دشمنی و فساد

حفظ از جراحت و غرق شدن
حفظ از هلاکت قتل و انتقام و قطع شدن
حفظ از بیماری وناخوشی
حفظ از شکست خوردن و حفظ آبرو
حفظ از فقر و گرسنگی و عطش
حفظ از وسوسه و نقصان در دین
افزایش قدرت و نیروی شخص
حفظ از هر بدی و خطر و ترس
پیروزی بر دشمنان
مستمرا و دائمی در پناه خدا بودن
مشمول رحمت الهی شدن
دفع هرگونه حیله و سعایت و فساد

ب) دفع چشم زخم
حرز امام جواد چشم زخم را دفع می کند و برای این منظور هم بسیار موثر است. از جمله خواصی که برای حرز امام جواد علیه السلام از زبان آیت الله بهجت نقل شده است، همین دفع چشم زخم است.
ج) دفع سحر و طلسم؛
طبق متن روایت، حرز امام جواد طلسم و جادو را از بین می برد و بنابر روایت حرز امام جواد برای ابطال سحر بسیار مفید است.
د) آرامش و رفع اضطراب؛
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این زمینه بیان می کند که همراه داشتن حرز امام جواد علیه السلام از راه های کسب آرامش است.

منبع: مهج الدعوات 52، س15
حرز امام جواد (ع) چیست؟